Успешно завършен проект по програма „Еразъм+” в ББИЕЦ

 През месец май 2017 екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР – гр. София приключи двугодишната си работа по проекта „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт”(№ 2015-1-BG01-KA104-013963), финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.
Проектът има два основни фокуса. Първият цели повишаването на информационно-технологичната компетентност на участниците чрез придобиване на конкретни умения за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и активното използване на техния потенциал в чуждоезиковото обучение, което освен добра техническа грамотност, предполага преди всичко нов тип методика и комуникативни умения. Вторият се отнася до оптимизирането на академичния мениджмънт чрез придобиване на нови управленски компетентности, съответстващи на съвременната динамика на развитие на чуждоезиковото обучение, и по-специално това на възрастни.


Continue reading “Успешно завършен проект по програма „Еразъм+” в ББИЕЦ”

Финален кръг от националното състезание “Мога да чета на английски”

Ученици от цялата страна се състезават кой е по-по-най на английски

 

60 деца от държавни и частни училища в София и страната премериха сили на финала на състезание по четене на английски език в столичната Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“. Тази събота бе последният кръг на интелектуалната надпревара, до който достигнаха най-талантливите и запалени по изучаването на езика на Шекспир деца. Continue reading “Финален кръг от националното състезание “Мога да чета на английски””