Поздравления за новия асоцииран член на ОПТИМА,

Департамент по общообразователни дисциплини към Университета по библиотекознание и информационни технологии.