На 13 април, доц. д-р Галя Матева, почетен председател на БАКЕУ ОПТИМА, получи грамота и знак за отличие за дългогодишната си работа като директор на Департамента по чужди езици и лингвистика в ТУ- София.

Събитието се състоя в ТУ София, където лично ректорът на университета проф. дн инж. Иван Краков връчи престижните награди. Поздравления, доц. Матева!