С радост съобщаваме за новия асоцииран член на Българската асоциация за качествени езикови услуги – ОПТИМА, Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация към Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Пожелаваме им успехи и високи постижения в предлагането на качествено чуждоезиково обучение!