Успех за международната конференция на БАКЕУ ОПТИМА

Обръщение на Изпълнителния директор на EAQUALS – Лу Маклофлин

Награждаване на ЧСУ за изкуства и чужди езици “АРТИС”

Наградените победители от конкурса за четене

С участниците в конференцията