Представители на ОПТИМА участват в конференцията на EAQUALS