Структура

 

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В общото събрание участват всички нейни членове.

Управителен съвет

 • д-р Веселин Чантов

председател

 

 • Светла Попова

зам. председател

 

почетен председател, председател-основател

“Инспекции”

“Квалификационни дейности и международни проекти”

 • Йорданка Ангелова

“Квалификационни дейности и браншови интереси”

 • Магдалена Дочева

“Маркетинг и Връзки с обществеността”

“Квалификационни дейности и връзки с обществеността”

Администрация

адм. мениджър

Магдалена Капсъзова

 

Инспекционен комитет

 • Веселин Чантов
 • Галина Шамонина
 • Диана Турлакова

Комисии

 • Инспекции и инспекционна схема
 • Маркетинг и реклама
 • Поддържане на качеството
 • Защита на браншови интереси