Мисия и цели

 

  • Да защитава икономическите и професионални интересите на своите членове в техните взаимоотношения с държавни, частни и международни институции
  • Да гарантира качеството на чуждоезиковото обучение и свързаните с него дейности в съответствие с Европейските стандарти;
  • Да подкрепя дейността на своите членове за осъществяване на качествени образователни услуги;
  • Да съдейства за усъвършенстване на чуждоезиковото обучение в частни и държавни учебни заведения в страната;
  • Да поддържа периодични контакти с национални и международни организации с подобен предмет на дейност за обмен на опит и специалисти.