Знак за качество

Знакът за качество се присъжда единствено на училища и езикови центрове преминали успешно акредитационната процедура на оптима!

 

Схемата на оптима за инспекция и акредитация

Тя дава възможност за цялостна оценка на работата на организацията по отношение на обслужването на клиентите, преподаването, материалната база, административния и академичния мениджмънт. Разработена е на основата на съществуващи инспекционни схеми в други европейски страни. Нейната цел е обективност и прозрачност при оценка на качеството на чуждоезиковото обучение. Училищата с присъден знак за качество, преминават инспекция на всеки 3 години. Таксата за всяка инспекция се заплаща от инспектираната организация и не се приспада от годишния членски внос.

Знакът за качество на оптима гарантира:

  • езикова среда и обучение на високо ниво;
  • висок стандарт на преподаването и обучението, осигурен от квалифицирани преподаватели;
  • професионализъм и висок морал;
  • точност и достоверност на информацията относно условията на обучение и заплащане;
  • ангажираност за провеждане и развитие на стандартите в чуждоезиковото обучение;
  • редовно проследяване (инспектиране) на учебния процес; прецизно определяне на езиковото ниво на курсистите чрез входящи тестове;
  • проследяване напредъка на курсистите чрез междинни и крайни тестове;
  • възможност за курсистите / клиентите да изразяват мнението си за курса;
  • ясна и коректна процедура при разрешаване на проблеми, свързани с оплаквания;
  • издаване удостоверение за завършено ниво / успеваемост в края на курса.

Списък с училищата с присъден знак за качество

АВО – УЧИЛИЩЕ ЗА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
BBILC  БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
Учебен център БИЗИ
https://optima-bg.org/sites/default/files/images/MVR.width%20-%20180.png Академия МВР
ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ “УИЛЯМ ШЕКСПИР”
АРТИС | ARTIS Частно СУ по изкуства и чужди езици “АРТИС”