За нас

 

https://optima-bg.org/sites/default/files/images/100_4129%28small%29.jpg

Българската асоциация за качествени езикови услуги е създадена през 2000-та година с финансовата и експертната помощ на Британски Съвет, България. ОПТИМА си поставя амбициозната цел да гарантира качеството на чуждоезиковото обучение в членуващите в нея организации в интерес както на обучаваните клиенти, така и на преподавателите и административните сътрудници.

ОПТИМА работи в тясно взаимодействие с европейската асоциация за качествени езикови услуги EAQUALS. Чрез цялостна инспекция и оценка на работата на своите членове по отношение на обслужването на клиентите, преподаването, материалната база, административния и академичния мениджмънт, ОПТИМА вече успешно въвежда в България унифицираните европейски стандарти в областта на чуждоезиковото обучение.

От началото на 2003 г. курсистите в организациите-членове на ОПТИМА могат да получат Европейско езиково портфолио – Европейски езиков паспорт.