Асоциирани

БРИТАНСКИ СЪВЕТ – БЪЛГАРИЯ

ул. Кракра 7, гр. София 1504

тел.: 02/ 942 43 44, 0887 42 43 44

 

БАПА – Българска асоциация на преподавателите по английски език

 

1047, София 1000

е-поща: info@beta-iatefl.org

интернет адрес: https://www.beta-iatefl.org/

 

ГЬОТЕ ИНСТИТУТ – България

1000 София, ул.”Будапеща” 1
е-поща: info@sofia.goethe.org
интернет адрес: www.goethe.de

 

EDUCATIONAL CENTRE

1000 София, ул. “Гладстон”, 63
тел. +359 2 980 90 33
е-поща: office@educationalcentre.bg
интернет адрес: www.educationalcentre.bg

 

 

 

ЛОНГМАН, БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул.”Врабча” 13 ет.1
е-поща: longmanbulgaria@mbox.contact.bg
интернет адрес: www.longmanbulgaria.com

 

 

МАКМИЛЪН, БЪЛГАРИЯ

фейсбук: https://www.facebook.com/MacmillanBulgaria/

интернет адрес: www.macmillan.bg

 

Клет, БЪЛГАРИЯ (включва Понс)

1124 София, ул.”Петър Делян” 22 ет.3 ап.7

е-поща:info@klett.bg
интернет адрес: http://www.klett.bg/?act=content&rec=817, www.pons.bg

 

Image result for express publishing

Експрес Пъблишинг, България

4270 гр. Първомай, ул. “Кочо Честименски” № 1А

е-поща: expresspublishingbg@gmail.com

интернет адрес: http://www.expresspublishingbg.com/

фейсбук страница: https://www.facebook.com/expresspublishingbulgaria/