Акредитирани

  • “АВО” езиков център, акредитиран от EAQUALS
  • МВР Академия
  • Британско-български информационен и езиков център
  • Езиков център “Бизи”
  • Частно СУ по изкуства и чужди езици “АРТИС”
  • ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ “УИЛЯМ ШЕКСПИР”