Акредитация

Външно оценяване и акредитация

В резултат на успешен Грундтвиг проект ОПТИМА заедно с европейските си партньори изработи нова Схема за оценяване на качеството. Нейните базови стандарти са насочени както към частните така и към държавните училища.

Учениците от акредитираните училища ще могат да получат сертификата на Оптима за владеене на чужд език в съответствие с Общата европейска езикова рамка след полагане на съответния тест за ниво.