Структура

 

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В общото събрание участват всички нейни членове.

Управителен съвет

 • Светла Попова

председател

 • Магдалена Капсъзова

зам. председател

почетен председател, председател-основател

„Инспекции“

„Квалификационни дейности и международни проекти“

 • Йорданка Ангелова

„Квалификационни дейности и браншови интереси“

 • Магдалена Дочева

„Маркетинг и Връзки с обществеността“

„Квалификационни дейности и връзки с обществеността“

Администрация

адм. мениджър

Инспекционен комитет

 • Веселин Чантов
 • Галина Шамонина
 • Диана Турлакова

Комисии

 • Инспекции и инспекционна схема
 • Маркетинг и реклама
 • Поддържане на качеството
 • Защита на браншови интереси